ONLİNE REZERVASYON KURALLARI

1) Her üye günde 1 saat rezervasyon hakkına sahiptir.
*Eğer rezervasyon yaptığı saatin öncesi ya da sonrası boşsa 2 saat oynanabilir.
2) Rezervasyonu olan üye kortta oynayıp çıkmadan başka bir rezervasyon hakkına sahip değildir.
3) 1 saatlik rezervasyonda 2 kişi ismi olmalı.
4) Double ya da mix oyunlarında 4 kişinin isminin yazılmasıyla şartıyla 2 saat rezervasyon yapılabilir.
5) Yapılan rezervasyonlarda yazılan isimler doğru olmalı yani üye kiminle oynayacaksa o kişilerin isimleri rezervasyon sisteminde görülmeli.
*Her üye yaptığı rezervasyonun 2 saat öncesine kadar partner değiştirebilir ya da rezervasyonunu iptal edebilir. Bunun haricindeki tüm değişiklikler kulüp müdürü tarafından yapılacaktır. Üye, yaptığı rezervasyonun doğruluğundan sorumludur. Korta girdiği anda  rezervasyon yaptırdığı partneri ile oynamayacaksa kortu düşecektir. Burada amaç hergün aynı kişilerin özellikle bazı kortları tutmaması herkesin bu kortlardan yararlanmasıdır.
6) Kort iptali en geç 2 saat öncesinde yapılmalıdır.
7) Rezervasyon sisteminde ismi olan oyuncunun mazeretsiz gelmemesi durumunda ilk seferde oyuncu uyarılacak, 2. seferde 1 hafta süre ile rezervasyon sistemine ismi yazılamayacaktır.
8) Rezervasyon sisteminde görünen ilk isim rezervasyonu yapanın seçtiği partner ikinci isim rezervasyonu sisteme giren kişidir.
NOT: Rezervasyon yapılan korta 15 dakika içinde ismi yazılı olan oyuncular girmediği taktirde kort boşa düşer.